www.radon222.no

Radon 222 AS

 

Alfheimgt. 38

Postboks 222

8651 MOSJØEN

 

Tlf:  751 13 222

Mail: radon@radon222.no

 

Org.nr: 995 471 418

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi samarbeider med: 

 

    www.mrm.se

 


 

 

Radon 222 AS

tilbyr følgende tjenester:

 

- Måling av radon i inneluft i hjem, skoler, barnehager og arbeidsplasser

 

- Måling av radon i vann fra borebrønner i fast fjell

 

- Måling av radon i jordsmonn, tomter og masseuttak som skal brukes til byggegrunn

 

- Forslag til og beskrivelser av radonreduserende tiltak for nye og eldre bygg

 

- Tetthetsmåling

 

- Termografi 

 

- Salg av sporfilm

 

Kontakt oss for nærmere informasjon på telefon 751 13 222.

 

 

Aktuelt
• Svært få er kjent med radonfare i egen bolig
• Radon 222 på oppdrag i Bardu kommune
• Radon 222 i media

 

 

Vi selger sporfilm!

Bestill den her:

radon@radon222.no

 

 

 

 
Radon 222 radonmåling radongass radonsperre radioaktiv stråling måling analyse hms helse miljø Helgeland Mosjøen Mo i Rana Sandnessjøen Mosjøen Trøndelag Midt-Norge
web: remedia | info helgeland