Måling og tiltak – vi tilbyr følgende tjenester:

  • Måling av radon i inneluft i hjem, skoler, barnehager og arbeidsplasser
  • Måling av radon i vann fra borebrønner i fast fjell
  • Måling av radon i jordsmonn, tomter og masseuttak som skal brukes til byggegrunn
  • Forslag til og beskrivelser av radonreduserende tiltak for nye og eldre bygg
  • Tetthetsmåling
  • Termografi
  • Salg av sporfilm

Kontakt oss for nærmere info på tlf 751 13 222

Vi selger sporfilm!
Bestill den hos oss