Måling av radon i grunn

Radon 222 tilbyr måling av radonkonsentrasjoner i tomtegrunn før byggestart

Dette gjør det mulig for byggherren å forebygge radonproblemer på et tidlig stadium i byggeprosessen, slik Forskrift om tekniske krav til byggverk (også kalt Byggteknisk forskrift) krever.

Radon dannes naturlig i berggrunnen, men tilkjøring av masser, pukk og grus i byggegrunnen kan også bidra til radonproblemer i tomta.

Ifølge Statens strålevern er byggegrunnen den viktigste kilden til høye radonkonsentrasjoner i bygninger.

Radon 222 har profesjonelt utstyr til å kunne utføre ulike typer målinger av radonkonsentrasjon i byggegrunn. Framgangsmåte vil velges ut fra hvor langt man er kommet i byggeprosessen, og hvilken type grunn det skal måles i.

I Radon 222 benytter vi oss blant annet av jordspyd for å kunne måle radonkonsentrasjonen i jordluften i byggegrunnen, og kan også foreta målinger av radonekshalasjonen, altså utstrømningen av radongass, fra tomtegrunnen.

Vi innhenter også prøver av jord- og berggrunn for videresending til laboratorium, om nødvendig.

Målinger av radon i nærliggende boliger på tilsvarende byggegrunn, er også et alternativ.

Ofte er det nødvendig å kombinere flere av målemetodene for å oppnå et sikrest mulig resultat i forhold til radonkonsentrasjon i byggegrunn.

På bakgrunn av målingens resultat, kan Radon 222 informere om risiko, samt opplyse om hvilke radonreduserende tiltak som finnes.

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon om radonmåling i tomtegrunn på telefon 751 13 222.