Arkiv

Svært få er kjent med radonfare i egen bolig

Norges TakseringsForbund (NTF) har i samarbeid med YouGov fått utført en undersøkelse som viser at kun 13 % av de spurte har fått utført målinger av radonkonsentrasjon i egen bolig.

Til tross for at Norge ligger på verdenstoppen når det gjelder problemer med forhøyede radonkonsentrasjoner, svarer hele 49 % av de spurte i undersøkelsen at de ikke har fått boligen sin målt for radon, mens 38 % ikke vet om dette er blitt utført.

I tillegg viser undersøkelsen at halvparten av de spurte ikke kjenner til om de bor i et radonutsatt område eller ikke. Disse opplysningene om nordmenns radonkunnskaper bekymrer Folkehelseinstituttet.

– Jo lenger du bor i et hus med mye radon, desto større sannsynlighet vil du ha for å få radon-indusert lungekreft, sier avd. direktør Gunnar Brunborg ved Nasjonalt folkehelseinstitutt til NRK Østlandssendingen (05.04.11). Det er tidligere blitt anslått at rundt 300 nordmenn årlig dør av lungekreft forårsaket av radon i boliger.

– Det er jo per i dag eiers ansvar å se til at det ikke er radon i boligen. Vi ønsker jo at folk skal vite hvor farlig dette er, sier Svein Hole i Norges TakseringsForbund.

Kilder: Norges TakseringsForbund og NRK Østlandssendingen

[07.04.2011]

Radon 222 på oppdrag i Bardu kommune

Lokalavisa Nye Troms har igjen skrevet om radonmålingene som Radon 222 har utført i kommunale bygg for Bardu kommune. Artikkelen kan leses på lokalavisas nettside www.nye-troms.no.

[28.03.2011]

Radon 222 i media

Radon 222 har nettopp gjennomført en omfattende undersøkelse av radonforekomster i kommunale bygg i Bardu kommune. Lokalavisa Nye Troms har skrevet om saken. Les artikkelen på avisas nettside www.nye-troms.no.

[01.03.2011]

Forlang seriøsitet og kompetanse!

I den senere tid er det blitt kjent gjennom media at det befinner seg useriøse aktører på radonmarkedet. Dette gjelder i hovedsak firmaer som skal ha bedrevet aggressiv markedsføring av sporfilm o.l. via telefon og dørsalg, og som i tillegg skal ha operert med kunstig høye priser for virksomheten sin.

Vi i Radon 222 tar sterk avstand fra slik useriøs aktivitet i radonbransjen. For oss er det viktig å framstå som en seriøs og kompetent aktør på dette markedet. Vårt firma består av fagfolk med lang bakgrunn fra ulike byggtekniske konsulenttjenester, takstvirksomhet, ingeniørtjenester og helsevesen. Våre ansatte har opplæring i radonmåling godkjent av Norsk Radonforening, og utstyret vi benytter oss av i vårt arbeid er av høy profesjonell kvalitet. Radon 222 står oppført på Statens stråleverns uautoriserte oversikt over firmaer som tilbyr radonmåling, en oversikt som også Forbrukerrådet henviser til på sine nettsider.

Vi i Radon 222 synes at du som kunde skal kunne forlange seriøsitet og kompetanse av ditt radonfirma. Vi ønsker derfor å stille vår kunnskap og erfaringer om radonmåling og -tiltak til tjeneste for deg. Du er derfor velkommen til å ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om radon på telefon 751 13 222.

[21.02.2011]

Strengere radonregler for skoler, barnehager og utleieboliger

Statens strålevern melder om at regelverket omkring radon i skoler, barnehager og utleieboliger er blitt strengere fra og med 1. januar i år.

Dette innebærer at det skal måles radon og iverksettes radonreduserende tiltak i alle slike bygninger innen 1. januar 2014.

Radonnivået i slike bygninger skal holdes så lavt som mulig. Om radonnivået overstiger 100 Bq/m3 (tiltaksgrensen), må alltid radonreduserende tiltak iverksettes. Radonnivået skal aldri overstige 200 Bq/m3.

Det er utleiers ansvar å sørge for at radonmåling og -tiltak finner sted i utleieboliger.

Kravene er en styrking av gjeldende regulering i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Kilde: Statens strålevern

[21.02.2011]

Radon i skolebygg

nrk.no – 15 juni 2009

Kreftfremmende gass funnet i barnehager og skoler i Salten.

Les mer

[19.07.2010]

Radon måling i Bardu

Bardu kommune foretar radon måling.les mer

[08.06.2010]