Termografi

Termografering utføres ved hjelp av termokamera, et infrarødt kamera som er sensitivt for infrarød stråling og som gjør slike infrarøde stråler om til temperaturer. Dette gjør at man kan se temperaturforskjellene på overflater tilsvarende et fotografi. Ut fra dette kan man avdekke og kartlegge dårlig isolering, utettheter, kuldebroer og konstruksjonsfeil i en bygning, noe som kan forårsake energitap, trekk, fuktskader og dårlig komfort innomhus.

På samme måte kan man også avsløre brudd på rørsystemer og feil på elektriske anlegg. Termografi kan utføres på både nyere og eldre bygg. For best mulig effekt, bør det utføres i den kalde årstiden.

Ved en termografisk undersøkelse kan man altså identifisere problemområder i en boligs konstruksjon uten at denne skades. Termografi bidrar slik til et nyttig og nøyaktig dokumentasjonsgrunnlag i spørsmål om tvistesaker, reklamasjoner, kvalitetskontroll i forbindelse med overlevering av nybygg, etter endringer og rehabilitering, samt ved kjøp og salg av bolig.

Termografi kan også avdekke luftlekkasjer som forårsaker varmetap og høye oppvarmingskostnader. Les mer om dette på nettsidene til Enova.

Se også filmene ”Lekker boligen din varme?” og ”Hold tett med Tor Helge”, som du også kan finne på nettsidene til Enova.

For å sjekke luftlekkasjer i kontrollerte former, anbefales det å kombinere termografering med tetthetsmåling. Les mer om dette under ”Tetthetsmåling” i hovedmenyen.

For å kunne tolke hva man ser gjennom et termokamera er det viktig at termograføren har god kompetanse innenfor termografi, samt erfaring og kunnskap om de objekter som skal kontrolleres. Radon 222 har både kompetente og sertifiserte termokamera-operatører.

For mer informasjon om termografi, ta kontakt med oss på telefon 751 13 222.