Radon

Radon kan forekomme i alle slags bygninger. Statens strålevern oppfordrer derfor til radonmåling i alle typer bygninger der mennesker oppholder seg, som boliger, barnehager, skoler, arbeidslokaler osv.

Radon er en usynlig og luktfri gass som dannes i berggrunnen. Dette skjer når naturlige radioaktive stoffer som finnes i berggrunnen brytes ned. Det er når radongassen siver inn i bygninger hvor den opphopes og konsentreres i inneluften, at den blir helsefarlig for mennesker.

På grunn av det kjølige klimaet og de geologiske grunnforholdene, har Norge blant de høyeste radonkonsentrasjonene målt i inneluft i verden. Radon er kreftfremkallende for mennesker, og er regnet som den nest vanligste årsaken til lungekreft etter aktiv røyking. Jo høyere radonkonsentrasjon i inneluften, og jo lengre man oppholder seg i slik inneluft, jo større er risikoen for utvikling av lungekreft. Risikoen er aller størst for røykere.

Radonkonsentrasjonen i en bygning kan bare fastslås ved målinger.

Radongassen har egenskaper som gjør at den lett siver inn gjennom sprekker og utettheter mellom byggegrunn og bygninger. Disse egenskapene gjør at også bruk av husholdningsvann fra borebrønner i fast fjell kan gi høye radonkonsentrasjoner i inneluft. Alle som har bolig med oppholdsrom i de tre laveste etasjene over bakkeplan, bør få målt radonkonsentrasjonen i sin bolig. Det bør også de husstander som får sitt husholdningsvann fra borebrønner.

Radonkonsentrasjonen i luft måles i benevningen becquerel per kubikkmeter luft (Bq/m3), mens radonkonsentrasjonen i vann måles i becquerel per liter vann (Bq/l, eventuelt kBq/m3).

Radon 222 utfører radonmålinger i luft, vann og grunn. Les mer om dette under ”radonmåling” i hovedmenyen.

Statens strålevern anbefaler at radonnivåene holdes så lave som mulig i alle typer bygninger. Radonnivåene får ikke overstige maksimumsgrensen på 200 bq/m3 . Når radonnivået i et eller flere rom overstiger tiltaksgrensen på 100 bq/m3, må radonreduserende tiltak alltid utføres.

Radon 222 kan foreslå hensiktsmessige og effektive tiltak for å redusere radon i din bolig. Vi kan også utføre enkle radonreduserende tiltak for deg, om dette er et ønske.

Les mer om radon på nettsidene til Statens strålevern.