Tetthetsmåling

Tetthetsmåling benyttes for å avdekke hvor mye en bygning “lekker” gjennom konstruksjonen. Dette er interessant og viktig i forhold til den senere tids skjerpede krav til tetthet i nye bygg. Ansvarlig for at disse tetthetskravene tilfredstilles, er utøvende byggmester.

Slik foregår en tetthetsmåling:

En ramme med vindtett membran monteres opp i en ytterdør eller et vindu i bygningen.

I denne membranen monteres det deretter en datastyrt vifte som avgir luft med 50 Pascals trykk (Pa).

Alle åpninger i konstruksjonen lukkes så før den datastyrte tetthetstesten gjennomføres.

Man vil da komme frem til et tetthetstall som regnes ut fra bygningens innvendige volum, og som angir antallet luftskiftninger i bygget pr. time når trykkforskjellen mellom ute og inne er på nettopp 50 Pa.

En slik test kan altså dokumentere og tallfeste en bygnings tetthet. Denne testen gjør det dermed mulig å slå fast om gjeldende lover og regler på området tilfredstilles.

Vi utfører tetthetsmålinger i henhold til Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK07) og Norsk Standard NS-EN 13829.

Radon 222 utfører tetthetsmålinger på nybygg, boliger og næringsbygg. På denne måten kan eier/byggherre og entreprenør føle seg trygge på å få avdekket utettheter i henhold til bestemmelsene i Forskrift om tekniske krav til byggverk.

Systemet vi benytter oss av, er av typen Retrotec Blower Door. Vi benytter oss også av termografi, i tilfeller hvor det oppdages utilfredstillende tetthetstall. Les mer om dette under “Termografi” i hovedmenyen.

Radon 222 er tilknyttet Norsk Klimaskjerm.